Systemy dezodoryzacji 

Bariery antyodorowe

Bariera antyodorowa sucha

Bariera antyodorowa mokra

Kurtyny nabramowe

Bariery antyodorowe

Bariera antyodorowa to mgła z preparatu antyodorowego, która jest uwalniana na wyznaczonym obszarze.

Mgła powstaje w procesie atomizacji cieczy, która zawiera specjalne związki pozwalające na redukcję uciążliwości zapachowych. Drobiny preparatu tworzą mieszaninę z powietrzem i dzięki procesom fizykochemicznym pozbawiają je substancji powodujących uciążliwości zapachowe.

Bariery są przeznaczone do zastosowań w kubaturach otwartych i zamkniętych, gdzie występuje niezorganizowana emisja odorów. Pozwalają na precyzyjne zaplanowanie cyklu pracy procesu dezodoryzacji oraz odpowiednią, dostosowaną do aktualnych potrzeb, emisję preparatów neutralizujących uciążliwości złowonne.  

Bariera antyodorowa sucha

Jest rozwiązaniem dla miejsc wrażliwych na zwiększanie poziomu wilgotności. Sucha mgła z płynu neutralizującego tworzona jest za pomocą specjalnie opracowanych dysz dyfuzyjnych w technologii niskiego ciśnienia. Tak wytworzony aerozol charakteryzuje się średnią wielkość kropli rzędu 10 mikronów. Taki rozmiar pozwala cząsteczkom aktywnym działać w pomieszczeniach zamkniętych do 18h, skutecznie niwelując odory.

W technologii suchych barier antyodorowych stosuje się specjalne, bezwodne preparaty, które w postaci tzw. suchej mgły  neutralizują nieprzyjemne zapachy. Mikroskopijne cząsteczki przemieszczając się z powietrzem wychwytując  molekuły nieprzyjemnego zapachu i redukują nieprzyjemny zapach bezpowrotnie.

Specjalna formuła preparatów pozwala na efektywną neutralizację również w temp. poniżej 0°C.

Bariera antyodorowa mokra

Zaawansowana metoda neutralizacji uciążliwych zapachów poprzez zamgławianie pod wysokim ciśnieniem (70 Bar), roztworu wodnego z neutralizatorem zapachu z serii ODOR CONTROL lub FRP. Specjalistyczne dysze emitują mgłę wielkości 5-8 mikronów. Tak zdyspergowany roztwór antyodorowy posiada ogromną zdolność  wychwytywania cząstek odorowych, a następnie ich neutralizowania. Mikroskopijne rozmiary cząsteczek pozwalają na ich długie utrzymywanie się w powietrzu, co powoduje skuteczne i efektywne wydłużenie procesu neutralizacji nieprzyjemnego zapachu.

 

Zalety i obszary zastosowania barier antyodorowych

Bariera antyodorowa sucha

Bariera antyodorowa mokra

Zalety suchej bariery antyoodorowej:

 • Bardzo wysoka skuteczność neutralizacji odorów
 • Pełna automatyzacja pracy systemu
 • Niskie koszty eksploatacji: stosunkowo mała ilość preparatów użytych do skutecznej dezodoryzacji

Obszary zastosowania:

 • biogazownie
 • oczyszczalnie ścieków
 • sortownie odpadów
 • wyziewy kominowe
 • hale przeładunkowe
 • hale produkcyjne
 • magazyny

Zalety mokrej bariery antyoodorowej:

 • Wysoka skuteczność neutralizacji odorów
 • Łatwość montażu i demontażu
 • Pełna automatyzacja pracy systemu
 • Niskie koszty inwestycji
 • Niskie koszty eksploatacji:  stężenie preparatu w roztworze roboczym od 0,1%

Obszary zastosowania bariery antyodorowej:

 • Biogazownie
 • Kompostownie, sortownie odpadów
 • Wysypiska śmieci
 • Produkcja kruszyw
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Stacje i hale przeładunkowe odpadów
 • Zakłady przemysłowe, których działalność generuje nieprzyjemne zapachy

Barierę mokrą możemy wytworzyć za pomocą stacjonarnych instalacji lub dzięki mobilnym zamgławiaczom.

Kurtyny nabramowe

Systemy nabramowe e-Odor STOP przeznaczone są do montażu w świetle bram wjazdowych. Tworzą barierę z preparatu neutralizującego (reagentu) w czasie, w którym bramy są otwarte i powietrze złowonne wydostaje się z hali. Silny strumień powietrza wydostającego się z dyszy dyfuzyjnej stanowi zaporę dla powietrza z hali o dużej zawartości gazów odorogennych.

System uaktywnia się pod wpływem impulsu z otwierającej się bramy i kończy działanie w chwili zamknięcia. Może też pracować autonomicznie według nastaw użytkownika.

Rozwiązanie szczególnie polecane do sortowni i hal przeładunkowych.