Preparaty dezodoryzujące

ABSORB MK20

Odor control 110

FRP 011P

Odor control 104

DVO 107

Preparaty dezodoryzujące

Oferujemy Państwu przebadane metody usuwania odorów. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy preparaty neutralizujące zarówno  rozpuszczalne w wodzie, jak i preparaty do dezodoryzacji suchej. Oferowany asortyment posiada niezbędne atesty i karty charakterystyki, zgodnie z aktualnymi wymogami.

W zależności od stopnia intensywności uciążliwości zapachowej oraz składu chemicznego zanieczyszczonego powietrza dobiera się odpowiedni, dostosowany do potrzeb środek. Oferta obejmuje preparaty dedykowane, stosowane zarówno w otwartej przestrzeni, jak i w zamkniętej kubaturze. Służymy Państwu bezpłatnym doradztwem w dziedzinie.  

ABSORB MK20

ABSORB MK20 sprawdzi się tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo człowieka i środowiska. ABSORB MK20 to preparat biologiczny – działa poprzez absorbcję i aktywne wiązanie odorantów jak np. NH3, H2S czy lotne kwasy tłuszczowe. ABSORB MK20 wykorzystuje efekt bioabsorbcji i strącania lotnych form odorantów – mikroorganizmy obecne w ABSORB MK20 odpowiadają za dwa główne efekty: (a) aktywnie wiążą związki zapachowe i wykorzystuję je jako m.in. związki pokarmowe; (b) obniżają lotność związków poprzez lokalne obniżenie pH – związki zapachowe jak NH3 i pochodne zamieniają się w nielotne sole.

Efekt antyodorowy powstaje natychmiast w chwili kontaktu zanieczyszczonego powietrza z roztworem preparatu lub natychmiast po napryskaniu preparatu na powierzchnię substancji odorogennej. Efekt jest trwały przestrzennie, gdyż polega na trwałej eliminacji substancji odorowych, a nie a na ich maskowaniu.

Odor Control 110 Koncentrat o zapachu limonkowym

Neutralizujący nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni ścieków, kompostowni osadów ściekowych, biokompostowni składowisk. Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne i syntetyczne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do nieprzyjemnych zapachów różnego pochodzenia.

Odor Control 110 ma zastosowanie na oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów, kompostowniach, biokompostowniach, w zakładach przemysłowych, fermach i ubojniach.

Bardzo dobre efekty neutralizacji odorów uzyskujemy przy opryskach hałd odpadów zawierających organikę (pryzmy, komposty, płyty gnojowe).

FRP 011P Koncentrat o zapachu: pinia (leśny)

Neutralizujący nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni ścieków, urządzeń zagęszczających osady ściekowe oraz odpadów miejskich.

Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne i syntetyczne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do nieprzyjemnych zapachów różnego pochodzenia. Działa natychmiastowo po aplikacji.

FRP11P stosowany jest zwłaszcza do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w oczyszczalniach ścieków, urządzeniach zagęszczających osady ściekowe oraz gospodarce miejskimi odpadami.

Odor Control 104 – Koncentrat o zapachu cytrynowym

Neutralizujący nieprzyjemne zapachy ze składowisk, kompostowni, zakładów utylizacji.

Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do siarkowodoru, merkaptanów i związków amoniaku. Ma zastosowanie w składowiskachodpadów, na stacjach przeładunkowych odpadów, w zakładach utylizacji odpadów zwierzęcych, na oczyszczalniach ścieków,  w kompostowniach, w zakładach przemysłowych oraz we wszystkich miejscach generujących bardzo mocne odory.

DVO 107 – Płyn neutralizujący

Jest to specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania uciążliwości odorowej powietrza szczególnie w takich miejscach jak oczyszczalnie ścieków, sortownie odpadów, zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych itp.

Stosowany jest w przypadkach, gdy oprócz pochodnych siarkowych (głównie tiolowych) i azotowych, duży udział odorantów stanowią także lotne związki organiczne typu alifatycznego i aromatycznego.

Preparat DVO 107 zawiera substancje aktywne z grup aldehydów, ketonów, pochodnych węglowodorów nienasyconych, alkoholi i eterów w proporcjach dobranych w sposób zapewniający maksymalną wydajność procesu neutralizacji własności odorowych powietrza. 

Własności reaktywne preparatu DVO 107 zostały potwierdzone badaniami na próbkach powietrza o dużych stężeniach siarkopochodnych w obecności innych odorantów z grupami zawierającymi azot. Średnia redukcja mas związków odorogennych wynosi ponad 90%.